Københavns Kommunes logo

Københavns strategi for biodiversitet

Biodiversitet i København, strategi 2022 -2050 med tilhørende handleplan 2022 - 2025 er i offentlig høring frem til d. 18. september 2022.

Teknik- og Miljøudvalget har d. 20. juni 2022 godkendt forslagene til udsendelse i offentlig høring med henblik på endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen december 2022. 

I strategien tages de første skridt til, hvordan Københavns Kommune i samarbejde med byen, løbende frem mod 2050 sikre en by med højere biodiversitet.

Dette skal bl.a.  ske ved at vende tilbagegangen af arter i København, sikre alle københavnere bedre adgang til natur og naturoplevelser, samt sikrer viden, uddannelse, samarbejder og fællesskaber om biodiversitet.

Strategien er udarbejdet på baggrund af en bred borgerinddragelsesproces i 2021, på tværs af Københavns Kommunes forvaltninger og i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

Ønsker du at sende høringssvar til Biodiversitet i København, strategi 2022 -2050 med tilhørende handleplan 2022 -2025 skal du sende dit svar på

Bliv Hørt København  senest d. 18. september 2022.

Vær opmærksom på orienterings – og debatarrangementer i høringsperioden

Der er planlagt:  

  • Debatmøde om biodiversitetsstrategi og handlingsplan den 1. september kl.19 – 21 i Kildevæld kulturhus (DN)
  • Borgermøde den 13. september 16.00-17.30, Njalsgade 13 (KK)

Kontakt

Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion