Københavns strategi for biodiversitet

Strategi for 2022 – 2050 med tilhørende handleplan 2022 – 2025 er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 23. marts 2023.

Strategi og handleplan er lavet på tværs af Københavns Kommunes forvaltninger og i tæt samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

Arbejdet er udviklet på baggrund af en stor borgerinddragelsesindsats, hvor mere end 13.000 københavnere har givet input til strategiens indhold. For eksempel via workshops og spørgeskemaundersøgelser, ligesom 8. klasses elever på tværs af en række Københavnske skoler har udarbejdet deres visioner, mål og projektideer.

Ligeledes har 217 borgere, organisationer, foreninger m.m. bidraget med bemærkninger til både strategi og handleplan under den offentlige høringsfase.

Se alle høringssvar til forslagene (blivhoert.kk.dk)

Kontakt

Parker, Kirkegårde og Renhold