11 nye blomsterenge i byen

Biodiversiteten skal hjælpes på vej i byen. Vi tester frøblandinger 11 forskellige steder i byen for at skabe føde og ly for insekter og fugle.

Find blomsterengene på kortet

Kortet viser 11 steder i byen, hvor der er sået blomsterenge. Kortet er interaktivt og kan bruges til at få detaljeret information. Hvis du klikker på et punkt, vises yderligere information om dette punkt. Du kan zoome ind/ud og skifte baggrund til luftfoto.