Trin 3: Søg puljen

Søg puljen for biodiversitet

Puljen åbner for ansøgninger 1. august 2024

Ansøgningsfrist 1. september 2024

Har du styr på din ansøgning ? 

Læs om krav og formalia til din ansøgning 

Hvis jeg får støtte til mit projekt

Midlerne udbetales som refusion for udgifter efter dit projekt er gennemført. Det er derfor vigtigt, at du gemmer dine bilag.

I særlige tilfælde kan midlerne udbetales efter en nærmere aftalt betalingsplan, hvis det er nødvendigt for gennemførelsen af projektet. I sådanne tilfælde skal ansøgningen indeholde et forslag til betalingsplan.

Puljens størrelse

Der er afsat:
1,5 mio. kr. i 2021
2,2 mio. kr. i 2022
2,2 mio. kr. i 2023
3,0 mio. kr. i 2024
3,0 mio. kr. i 2025