Trin 2: Før du søger

Der er en række krav til dit projekt, som du skal kende, inden du søger.

Hvad har jeg brug for, inden jeg søger?

 • En tilladelse fra grundejer hvis dit projekt er på offentligt eller privat areal. Se mere om ejerforhold under overskriften Tilladelse fra grundejer. 
 • En plan for pleje og vedligehold der beskriver, hvordan du vil holde liv i dit projekt.
 • Et budget for projektet. Vær opmærksom på, at du skal indsende alle bilag og afsluttende regnskab senest 1. december samme år du har modtaget støtte til dit projekt.
 • En oversigt over eventuelle samarbejdspartnere.
 • En klar, faglig beskrivelse af dit projekt:
  For naturprojekter: Beskriv, hvad du ønsker at plante eller anlægge og på hvilket areal. Hvornår du starter og hvornår projektet er færdigt, så det blot skal plejes og vedligeholdes.
  For formidlingsprojekter: Beskriv, hvilke emner du ønsker at formidle og til hvem.
  For færdige pakker: Beslut, hvor mange sol- eller skyggepakker du vil søge og angiv et samlet beløb i feltet 'Angiv beløb' i søgeblanketten. 
  Beregn 275 kr. pr. pakke (fx 3 pakker á 275 kr. = 825 kr.). 
  Oplys adresse/kort og foto af, hvor planterne skal stå.

Bemærk: Når du søger puljen, må du ikke være gået i gang med de konkrete tiltag i projektet. 
Du må gerne planlægge, men anlæg, booking af oplægsholder og så videre må først sættes i gang, når du har fået tilsagn om støtte.

Tilsagn og afslag forventes 4-5 uger efter frist for indsendelse af ansøgninger.

Krav til dit projekt

Vis alle

Krav og formalia

Puljemidlerne tildeles efter en konkret helhedsvurdering af den enkelte ansøgning. Vi vægter, at de grønne aktiviteter spredes så meget som muligt ud i de enkelte bydele.

Det er et krav at:

 • Dit projekt henvender sig til og er tilrettelagt for københavnerne
 • Dit projekt fremmer udviklingen af en grøn bydel med øget biodiversitet
 • Dit projekt understøtter et eller flere af målene i Københavns biodiversitetsstrategi
 • Der ved større projekter indgår lokale samarbejdspartnere, og at aktiviteten kommer mange til gavn.

Desuden gælder følgende formalia:

 • Dit projekt må ikke være begyndt, før ansøgningen er behandlet færdig
 • Dit projekt skal starte og slutte samme år, som der tildeles midler
 • Ved anlægslignende projekter skal du have tilladelse fra grundejer
 • Hvis du søger midler til et projekt i et af kommunens grønne områder skal du i din ansøgning vise, at projektet er i overensstemmelse med den gældende udviklingsplan for området.

Tilladelse fra grundejer

Hvis dit projekt har anlægskarakter, skal du have tilladelse fra grundejer, uanset om grundejer er privatperson, en forening, et firma, staten eller kommunen.

Projekter på vejareal kræver altid tilladelse fra kommunen

Hvis dit projekt er en driftsomlægning af et eksisterende bed, behøver du ikke have tilladelse inden du søger.

Tilladelse fra grundejer skal vedhæftes ansøgningen.