Trin 1: Hvem kan søge og til hvad?

Du kan søge som borger, forening og lokaludvalg.

Du kan også søge puljen, selv om du ikke bor i København, så længe dit projekt er i København.

Puljen støtter projekter, der skaber mere og bedre bynatur i København og i at pleje naturen på en måde, som giver mulighed for at skabe og bevare levesteder samt forbedre fødegrundlaget for insekter, fugle og smådyr.
 

Puljen støtter

Vis alle

Hvad kan jeg søge støtte til?

Eksempler på projekter, der kan opnå støtte: 

 • Plant eller så urter, blomster, buske eller træer på områder, hvor du har fjernet en græsplæne, fliser, asfalt eller anden belægning.
 • Plant grønt op ad husmure, skure og på tagflader. Se de færdige pakker med klatreplanter til sol og skygge under overskriften 'Søg om en færdig pakke med klatreplanter'.
 • Opsæt redekasser eller insekthoteller.
 • Skab muligheder for at fugle og insekter kan få vand. Et lille vandbassin eller et lidt større vandhul – alt vand giver liv.
 • Formidling om, hvordan man kan arbejde med biodiversitet – fx foredrag på skoler eller i boligforeninger.
   

Er der noget jeg ikke kan søge støtte til?

Vi giver ikke støtte til:

 • aktiviteter og arrangementer af privat karakter, der alene eller i væsentlig grad henvender sig til dig eller din organisations/forenings medlemmer
 • anlægsudgifter, driftsudgifter, aktiviteter eller materialer, som direkte kan henføres til en forenings, offentlig institutions eller forvaltnings eksisterende primære drift og/eller normale anlægsområde
 • aktiviteter med et kommercielt formål.

Søg inspiration til dit projekt 

Klik på kortet og se tidligere støttede biodiversitetsprojekter

Kortet viser tidligere støttede biodiversitetsprojekter

Søg en færdig pakke med klatreplanter til facaden

Vi har gjort det let at få en grøn facade. Du kan søge om klatreplanter til sol eller skygge og får leveret planter og plantevejledning direkte fra os.

 • Skyggepakken består af stedsegrøn vedbend med bunddække af vintergrøn bregne og lilla klokkeskilla.
 • Solpakken består af blomstrende klatrehortensia med bunddække af storkenæb og krokus.

Facadeplanter giver levesteder og føde for insekter og fugle, selv på steder hvor pladsen er trang.

Det er et krav, at der er plads til et plantehul på min. 50 cm i dybden x 50 cm i længden x 30 cm i bredden, som du selv skal grave. Undersøg, om mur og sokkel kan tåle klatreplanter.