Til dig, der bor i lejlighed

Der er plads til natur mange steder i byen, og hver eneste grønne plet hjælper.

Giv plads til planter og dyr omkring dig

Vis alle

Skab biodiversitet på din altan

Plant blomster og krydderurter i potter eller altankasser. Vælg gerne forskellige blomster, der blomstrer fra forår til efterår, så der er føde hele sæsonen. Sæt en vandskål til insekter og fugle.

Gør din altan til et blomsterparadis. Find inspiration og tips hos Danmarks Naturfredningsforening (dn.dk)

Fjern fliser og andre belægninger

Fjern asfalt eller fliser på jeres fællesarealer, hvor det ikke er nødvendigt. Arealer med fast belægning er golde. Fjern belægningen, og giv plads til mere natur.

Lad træer blive store og gamle

Giv træerne lov til at vokse. Et træ med krone, der ikke bliver beskåret, er levested for mange fugle og insekter

Skaf mere vand

Alle former for vand hjælper dyr og insekter, uanset om det er et fuglebad, en lille beholder med vand eller en dam.

Byg små bakker eller stendiger

Byg små bakker af sten eller jord eller lav stendiger, så der skabes variation i temperatur og jordbund.

Plant træer, buske og urter

Plant træer, blomstrende buske eller urter, hvis I kan undvære et område af græsplænen. Hvis I planter træer, så start med mange små træer, der kan tyndes ud, efterhånden som de gror op.

Fjern plankeværket og plant hække

Erstat plankeværk med hække eller levende hegn. Levende hegn er buske, der får lov at vokse frit. Det kræver mere plads, men mindre arbejde, når først de gror godt. Hække og hegn giver husly til fugle, insekter og pindsvin.

Bevar døde træer og grene

Læg en gammel træstamme i din gård eller på fællesarealet, og behold et gammelt træs rod - til glæde for svampe, mosser og insekter.

Hæng fuglekasser op

Fuglekasser kan hænge på huse, skure eller træer. Størrelsen på hullet skal passe til de fugle, man gerne vil have til at bo i kassen.

Sæt planter op ad muren

Klatreplanter op ad mure og facader eller slyngplanter i stativ eller espalier skaber gode rede- og skjulesteder for fugle og insekter. Sæt gerne planter med blomster og frugter.

Husk altid at søge om tilladelse til vejændring, hvis du vil fjerne en fortovsflise og plante op ad muren:

Søg tilladelse til at ændre din vej eller fortov | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)